Uslovi korišćenja i politika privatnosti

Poštovani korisnici, molimo Vas da prije korišćenja mojih usluga, pažljivo pročitate sljedeće uslove. Svaka posjeta  sajtu, kao i kupovina proizvoda, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u cjelosti.

Opšte odredbe:

Na osnovu odredbe čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 6/12, 63/14) i čl. 43. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik BiH 25/06), obavještavam vas u uslovima za kupovinu virtuelnih proizvoda iz ponude „ONLINE PERSONALNI TRENER ANJA MISKOVIC” Anja Miskovic  s.p. Banja Luka, sa sjedištem u Kralja Aleksandra I Karadjordjevica bb, Banja Luka, (u daljem tekstu”Trgovac”)   putem ove web stranice.   Navedeni uslovi se odnose prodaju virtualnih proizvoda iz oblasti sporta i rekreacije.

Osnovni podaci o firmi:

 

Poslovno ime: “ONLINE PERSONALNI TRENER ANJA MISKOVIC” Anja Miskovic  s.p. Banja Luka 

Sjedište: Kralja Aleksandra I Karadjordjevica bb

Djelatnost: Obrazovanje u oblasti sporta i rekreacije 

Šifra djelatnosti: 85.51 

Registarski broj: 10262100

JIB: 4512687090000

Web adresa: www.anjamiskovic.com 

Kontakt e-mail: Info@anjamiskovic.com

 

Kupovina proizvoda:

 

 • Kupovina proizvoda se vrši putem internet sajta : anjamiskovic.com, I može se izvršiti odstrane posjetilaca sajta I to unosom sljedećih podataka:  ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail. Troškovi dostave ne postoje s obzirom da se radi o virtuelnom proizvodu;
 • Potvrdom narucivanja od strane Trgovca smatraće se da je zaključen ugovor između Trgovca I Kupca;
 • Kupac proizvoda koji kupuje putem internet sajta anjamiskovic.com plaćanje može izvšiti uplatom novčanih sredstava na tekući račun koji je dostupan na ovoj web stranici ili bankovnim platnim karticama prilikom kreiranja porudžbine;
 • Kupcu će nakon izvršene uplate biti dostavljen račun na e-mail adresu.
 • Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Bosne I Hercegovine – konvertibilna marka (KM). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cijene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.?
 • Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine. Tokom obrade na e-mail adresu kupca biće poslato obavještenje o potvrdi porudžbine, kao i pristupni parametri za prijavu na adresu: www.anjamiskovic.com
 • U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Kupac može kontaktirati Trgovca bez odlaganja.
 • Pristup kupljenom virtuelnom proizvodu, Trgovac odobrava Kupcu, nakon što Kupac potvrdu o izvršenoj uplati dostavi Trgovcu na email adresu www.anjamiskovic.com, a najkasnije do datuma koji je naveden u potvrdi porudžbine.
 • Nakon što trgovac odobri pristup kupcu, kupac će putem sljedeće adrese www.anjamiskovic.com imati pristup kupljenom virtuelnom proizvodu, u trajanju koje je prethodno naznačeno za svaki program. Članstvo nije moguće produžiti
 • Sve cijene koje su izkazane na sajtu www.anjamiskovic.com su izražene u konvertibilnim markama. Trgovac ONLINE PERSONALNI TRENER ANJA MISKOVIC” Anja Miskovic  s.p nije u sistemu PDV-a.
 • Za sve porudžbine uzimaju se važeće cijene u trenutku potvrde plaćanja.
 • Trgovac zadržava pravo da trenutne cijene može promjeniti u svakom trenutku.
 • Kupovine proizvoda uz posebne cijenovne pogodnosti ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu anjamiskovic.com.
 • U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, djelimično ili u cijelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Firma je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko ?

 

Autorska prava

 

ONLINE PERSONALNI TRENER ANJA MISKOVIC ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale,). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

 

Politika reklamacija

 

Reklamacija virtuelnih proizvoda koji se prodaju na ovom sajtu nije moguća.

 

Zaštita privatnosti

 

Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje informisanje korisnika  i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

 

Politika privatnosti

 

Lični podaci koje proslijedite sajtu  u svrhu dobijanja proizvoda biće tretirane u skladu sa načelom zaštite privatnosti. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, prijetećih, uvrjedljivih, klevetničkih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

Ne želimo od Vas da primamo povjerljive ili druge informacije kojima ne možemo slobodno da raspolažemo. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati povjerljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. ONLINE PERSONALNI TRENER ANJA MISKOVIC” Anja Miskovic  s.p nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima.
Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom zaštitom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne objelodanjujemo niti prosljeđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade vaših porudžbenica.

 

Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kod Trgovca kojima su podaci neophodni radi obavljanja posla. Trgovac preduzima odgovarajuće zakonske tehničke i organizacione mere radi zaštite od neovlašćenog ili nezakonitog korišćenja ličnih podataka kupca.

 

Tokom posjete sajtu www.anjamiskovic.com Trgovac može prikupiti određene lične informacije koje su neophodne kako bi kupac podesio svoj nalog, kao i podatke koji su neophodni u svrhu naplate ili isporuku porudžbine.

 

Trgovac neće predati podatke o kupcima koji su prikupljeni putem sajta www.anjamiskovic.com  ili koje čuva u bazi registrovanih kupaca bilo kom trećem licu, osim ukoliko je na takvu predaju podataka obavezan u skladu sa važećim zakonima Bosne i Hercegovine odnosno Republike Srpske.

 

Sajt www.anjamiskovic.com  može da prepozna ranijeg korisnika pomoću kolačića. Kolačići personalizuju posjete sajtu u skladu sa ličnim potrebama korisnika. Kolačići se mogu onemogućiti podešavanjem Internet postavki uređaja kojim pristupate sajtu.

 

Završne odredbe

 

Na sva pitanja u vezi sa poručivanjem proizvoda putem sajta www.anjamiskovic.com  koja nisu uređena ovim Uslovima kupovine primenjivaće se odredbe propisa kojima se reguliše elektronska trgovina u Bosni Hercegovini odnosno Republici Srpskoj.

Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja riješe mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će riješiti pred stvarnim nadležnim sudom u Banja Luci.

ONLINE PERSONALNI TRENER ANJA MISKOVIC” Anja Miskovic  s.p može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posjećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova mogu se zamjeniti shodno izričitim pravnim obavještenjima i uslovima sadržanim u propisima kojima se reguliše elektronska trgovina u Bosni I Hercegovini odnosno Republici Srpskoj.